Sapulcē nolemj turpināt sadarboties ar “Vienotību”

Februāra beigās uz ikgadējo kopsapulci bija pulcējušies politiskās partijas “Kuldīgas novadam” biedri, lai atskatītos uz aizvadīto gadu, kas pagāja pašvaldību vēlēšanu zīmē, un lemtu par to, ar kuru politisko spēku sadarboties šogad gaidāmajās 13. Saeimas vēlēšanās.

“Kuldīgas novadam” valdes priekšsēdētāja Inga Bērziņa, uzrunājot partijas biedrus, vispirms no sirds pateicās visiem par atbalstu nebūt ne vienkāršajā pašvaldību vēlēšanu gadā.

Viņa atcerējās, kā pirms četriem gadiem pēc sarunām ar vairākiem politiskajiem spēkiem partijas biedri kopsapulcē nolēmuši sadarboties ar “Vienotību”. “Atskatoties šodien uz šiem četriem gadiem, es varu ar pilnu pārliecību teikt, ka tā viennozīmīgi bija pareizā izvēle,” sacīja I. Bērziņa. Viņa pastāstīja, ka, vienojoties par sadarbību, “Kuldīgas novadam” bija izvirzījusi vairākus mērķus, kā arī abas puses izteikušas vairākus apsolījumus, un praktiski visi apsolījumi ir izpildīti un izvirzītie mērķi – sasniegti.

Kā piemēru I. Bērziņa minēja Kuldīgas slimnīcu. Tai pirms četriem gadiem bija valsts galvots kredīts, kas ticis pilnībā dzēsts. Tieši pateicoties “Vienotības” politiķiem, ar kuriem četru gadu laikā izveidojusies laba sadarbība, izdevies saglabāt Kuldīgas slimnīcu 3. aprūpes līmenī un iegūt 1,1 miljona eiro vērtas Eiropas fondu investīcijas. “Kaut bija citi politiskie spēki, kas Kuldīgas slimnīcu bija nolikuši zemākā līmenī, un nevis vienreiz, bet atkārtoti,” atklāja partijas vadītāja.

Tāpat I. Bērziņa atgādināja, ka pirms četriem gadiem “Kuldīgas novadam” biedri lēmuši par to, ka novadam ļoti būtisks ir Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums un tā attīstība. Ja pirms četriem gadiem nebija nekādas skaidrības par tehnikuma nākotni un investīcijām, tad šobrīd ir skaidrs, ka tehnikums veidosies kā kompetences centrs un tam būs pieejamas 6 miljonu eiro lielas investīcijas. Lai šis lēmums tiktu panākts, bija nepieciešams vadošo “Vienotības” politiķu atbalsts.

Arī atbalsts Kuldīgas vecpilsētai bija viens no jautājumiem, ko partija “Kuldīgas novadam” deklarējusi kā svarīgu. Nupat parakstīts līgums par mākslas un radošā kvartāla attīstību vienā no vecās slimnīcas ēkām, piesaistot investīcijas ap 2 miljonu eiro apmērā, kas ļaus sakārtot šo vecpilsētas kvartālu. Svarīgs bijis arī “Vienotības” atbalsts Kuldīgas peldbaseinam un Sporta skolas ēkas sakārtošanai, kas noslēdzās aizvadītā gada rudenī un ir novadam ļoti nozīmīgs objekts. Tā kā šādam mērķim nebija iespējams piesaistīt ES fondu līdzekļus, pašvaldība ņēma aizņēmumu šī projekta īstenošanai. Pateicoties “Vienotības” pārstāvim izglītības un zinātnes ministram Kārlim Šadurskim, Kuldīgas peldbaseinam tika piešķirts valsts budžeta finansējums.

I.Bērziņa pauda gandarījumu par to, ka kopš šī gada janvāra partijai “Kuldīgas novadam” ir savs deputāts Saeimā, jo Solvitu Āboltiņu deputāta amatā nomainīja Artis Gustovskis, kurš “Vienotības” sarakstā startēja iepriekšējās Saeimas vēlēšanās.

Rezumējot sadarbību ar “Vienotību” aizvadītajos četros gados, I. Bērziņa to novērtēja kā labu un uzsvēra, ka ir svarīgi, ka ir cilvēki valdībā un Saeimā, kam piezvanīt, pajautāt, palūgt atbalstu. Tāpēc, neskatoties uz to, ka “Vienotībai” šobrīd nav vienkāršākie laiki, partijas “Kuldīgas novadam” valde lēmusi sadarbību turpināt un veidot kopīgu partiju apvienību ar “Vienotību” un reģionālajām partijām “Tukuma pilsētai un novadam” un “Valmierai un Vidzemei”, lai kopīgi gatavotos Saeimas vēlēšanām. Partiju apvienības mērķis sakrīt ar partijas “Kuldīgas novadam” mērķiem un ir vērsts uz to, lai attīstītos ne tikai galvaspilsēta, bet Latvija kopumā, sacīja I. Bērziņa.

Partijas sapulcē piedalījās un uzstājās pārstāvji no “Vienotības” – ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs un “Vienotības” ģenerālsekretārs Artis Kampars. A. Kampars uzsvēra, ka šajā reizē netiks slēgti sadarbības līgumi ar reģionālajām partijām, bet veidos centriski demokrātisku partiju apvienību, kurā visiem politiskajiem spēkiem būs līdzvērtīgas tiesības.

Par pirmo Saeimā aizvadīto mēnesi iespaidos ar partijas biedriem dalījās Artis Gustovskis. Pēc visu runātāju uzklausīšanas partijas biedri vienprātīgi nobalsoja par iekļaušanos “Vienotības” veidotajā partiju apvienībā.

Partijas sapulces darba kārtībā bija arī valdes un valdes priekšsēdētāja pārvēlēšana. Valdes priekšsēdētājas amatā vienprātīgi apstiprināja līdzšinējo valdes priekšsēdētāju Ingu Bērziņu, bet partijas valdē turpmāk darbosies Artis Gustovskis, Baiba Mikāla, Ģirts Vēvers, Gints Astičs, Dace Šēle, Iveta Eglīte, Agris Kimbors, Kaspars Rasa, Anda Upleja un Artis Roberts.