Partijas valdes locekļa Agra Kimbora atskaites ziņojums

Laika periodā no partijas „Kuldīgas novadam” iepriekšējās kopsapulces līdz šim brīdim ir notikušas 3 valdes un 11 paplašinātās valdes sēdes.

Paplašinātajās valdes sēdēs kopā ir piedalījušies 154 dalībnieki, vidēji 14 biedri katrā no paplašinātajām valdes sēdēm. Visvairāk biedru ir piedalījušies valdes sēdēs par kurās tika izskatīti jautājumi par pagastu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas nodošanu Sia „ Kuldīgas Komunālajiem pakalpojumiem”, par pagastu ūdens un kanalizācijas pakalpojumu nodošanu Sia „Kuldīgas ūdens”, par Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālās vidusskolas pārņemšanu pašvaldības pārziņā.

Paplašinātās valdes sēdes sniedz padomdevēja funkcijas Kuldīgas novada partijas deputātiem, svarīgu lēmumu pieņemšanā. Lielas diskusijas izvērtās par mūsu arodvidusskolas iespējamo pārņemšanu pašvaldības pārziņā, deputāti ņēma vērā valdes viedokli šajā jautājumā. Vairākās valdes sēdēs tika apspriesti jautājumi par rīcību ar privātīpašnieku nekustamajiem īpašumiem, kuri pārtapuši par graustiem. Pēc valdes ierosinājuma ir izveidota programma cīņai ar graustiem novadā, tāpat turpinājās diskusijas par SIA „Kuldīgas slimnīca” attīstības scenārijiem.

25.novembra sēdē valde tika iepazīstināta ar investīciju un attīstības projektu plāniem, kuriem pašvaldība plāno ņemt kredītu valsts kasē, un citām novada budžeta prioritātēm 2014.gadā, un atbalstīja tās.

2014.gada valdes sēdēs lielākās diskusijas izvērtušās par partijas sadarbības līguma slēgšanu ar nacionāla līmeņa partijām, gatavojoties šī gada Saeimas vēlēšanām. Valdei ir notikušas konsultācijas ar vairākiem politiskajiem spēkiem – Reģionālo aliansi, Latvijas attīstībai, Vienotību.Vairākās valdes sēdēs partijas biedri ir izteikuši savu viedokli par dažādu politisko spēku realizēto politiku Latvijā, un valdes locekļiem balsojot ir pieņemts lēmums slēgt sadarbības līgumu ar partiju „Vienotība”
Šodien vēlos pateikties visiem, kuri ir piedalījušies paplašinātajās valdes sēdēs, aktīvi paužot savu viedokli, aicinu arī turpmāk mūsu partijas biedriem būt aktīviem, un ar savām idejām un ierosinājumiem griezties valdē.

Šā gada 4.oktobrī notiks 12 Saeimas vēlēšanas, aicinu būt aktīviem, un doties uz vēlēšanām, lai arī turpmāk valdību veidotu labējie spēki un mūsu valsts attīstības kurss, turpinātos rietumu demokrātijas virzienā.