Partijas “Kuldīgas Novadam” biedru sapulcē diskutēja par izglītību

Piektdien, 6. martā, Kuldīgas Mākslas namā uz ikgadējo sapulci bija pulcējušies partijas “Kuldīgas Novadam” biedri. Šī gada sapulces galvenā tēma bija izglītība, jo izglītība ir ne tikai viena no partijas priekšvēlēšanu programmā definētajām prioritātēm, bet arī ļoti būtiska pašvaldības budžeta sastāvdaļa.

Partijas valdes priekšsēdētāja Inga Bērziņa sapulcē biedrus informēja par partijas un valdes darbu aizvadītajā gadā un šogad iecerētajiem novada attīstības projektiem.

Partijas “Kuldīgas novadam” sapulcē piedalījās arī Eiroparlamenta deputāts Artis Pabriks, kurš izteica gandarījumu par to, ka ikreiz, iebraucot Kuldīgā un pārbraucot pāri Ventas tiltam, redz attīstību.

I.Bērziņa atzina, ka lēmums sadarboties ar partiju “Vienotība” vērtējams pozitīvi un atzīstams par pareizu izvēli. “Vienotība” ir izveidojusi reģionu attīstības padomi, kurā iekļauti visu to pašvaldību vadītāji, kuri pārstāv “Vienotību” vai partijas, kuras noslēgušas sadarbības līgumus ar “Vienotību”. Notiek regulāras tikšanās, un tajās pašvaldībām ir iespējas izteikties par jautājumiem, kas attiecīgajā brīdī ir būtiski, piemēram, par finanšu izlīdzināšanu, šobrīd ļoti aktuālajiem izglītības jautājumiem u.c.

Tāpat partijas valdes priekšsēdētāja informēja, ka partijas valdē skatīts jautājums par Kuldīgas slimnīcas radioloģijas nodaļu – tā kā pašvaldības rīcībā nebija pietiekami daudz resursu visas nepieciešamās diagnostikas aparatūras iegādei, nolemts atļaut slimnīcai rīkot nomas izsoli. 24. martā norisināsies atjaunotās radioloģijas nodaļas atklāšana, kurā varēs atkal veikt dažādus izmeklējumus tādā pašā kvalitātē kā Rīgā.

Ieskicējot aktualitātes izglītības jomā, I.Bērziņa norādīja, ka iecerēts veikt Mūzikas skolas rekonstrukciju, Bērnu un jaunatnes centra rekonstrukciju un tehniskās jaunrades telpu izbūvi, sporta skolas rekonstrukciju un baseina izbūvi, Vārmes pamatskolas fasādes atjaunošanu, Pelču pils jumta un ieejas kāpņu rekonstrukciju.

Debatēs vairāki partijas biedri pauda savu viedokli par izglītības jomu novadā. 3 bērnu mamma Lāsma Veigelte uzteica skolas par aktīvu darbu sociālajos tīklos, informējot vecākus un plašāku sabiedrību par skolās notiekošo, un pauda prieku par to, ka izglītības iestādes nekavējas risināt radušās problēmas. “Mēs, vecāki, esam tie, kas ar savu bērnu balsojam par skolām,” sacīja L.Veigelte.

Savukārt Valda Gaure uzteica Kuldīgas skolās strādājošos pedagogus un pauda viedokli, ka šobrīd visas Kuldīgas vidusskolas spēj dot labu izglītību visiem, kuri vēlas mācīties. “Mūsu valstī nemitīgi jau 30 gadu garumā notiek reformas. Būtu jācīnās par to, lai beidz sistēmu reformēt un ļauj pedagogiem strādāt,” teica V.Gaure.

Sapulces noslēgumā partijas “Kuldīgas novadam” biedri pieņēma rezolūciju, kurā pauda viedokli par izglītības nozīmi Kuldīgas novada attīstībai un iedzīvotāju labklājībai.

 

 

Partijas „Kuldīgas novadam” biedru sapulces rezolūcija

06.03.2015.

Partijas „Kuldīgas novadam” dibināšanas un priekšvēlēšanu programmā kā viens no būtiskākajiem uzdevumiem ir noteikta kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības iespēju sekmēšana novada iedzīvotājiem.

Apzinoties izglītības nozīmi Kuldīgas novada attīstībai un iedzīvotāju labklājībai, kopsapulces dalībnieki iestājas par:

  1. Skolu un bērnudārzu mācību vides uzlabošanu, tai skaitā ieviešot mūsdienīgas tehnoloģijas.
  2. Izglītības iegūšanu iespējami tuvu bērna dzīves vietai.
  3. Kvalitatīvu izglītību atbilstoši katra spējām un veselības stāvoklim, tai skaitā cilvēkiem ar speciālajām vajadzībām.
  4. Konkurētspējīgu profesionālo izglītību, attīstot Tehnikumu ar ES fondu un valsts atbalstu.
  5. Mūžizglītības iespēju paplašināšanu Kuldīgas novadā.
  6. Mākslu, mūziku un radošumu, kas veicina sabiedrības izglītošanu un ekonomisko izaugsmi.
  7. Patriotisko audzināšanu un piederības apziņas veidošanu.
  8. Veselīgu dzīvesveidu, sporta skolas attīstību un baseina izbūvi.
  9. Valsts finansējumu konkurētspējīgam pedagogu atalgojumam.

 

Turpmākai informācijai: Inga Bērziņa
Politiskās partijas “Kuldīgas novadam” valdes priekšsēdētāja
Tālr. 29 462028