Par Kuldīgas novadam attālināto biedru sapulci

Cienījamie domubiedri!

Partijas „Kuldīgas novadam” valde paziņo par ikgadējās biedru sapulces organizēšanu ceturtdienā, 2021. gada 18. martā, plkst. 17.00. Lai nodrošinātu valstī noteikto biedru kopsapulču organizēšanas kārtību Covid-19 infekcijas izplatības laikā, partijas biedru sapulce tiek organizēta attālināti Zoom platformā. Darba kārtības projektu un pieslēgšanās informāciju attālinātai biedru sapulcei lūdzam skatīt šeit.

Lūdzu rezervējiet laiku un par savu dalību biedru sapulcē informējiet līdz š. g. 11. martam vienā no zemāk norādītajiem veidiem:

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā noteikto, biedram ir tiesības rakstveidā (tai skaitā izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus) balsot pirms biedru sapulces, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

  1. balsojums tiek nodots tādā veidā, kas ļauj partijai biedru identificēt;
  2. balsojums tiek partijai nodots vismaz iepriekšējā dienā pirms biedru sapulces norises dienas.

Partijas “Kuldīgas novadam” valde informē, ka pirms Biedru sapulces 2021.gada 11.martā plkst.17.00 visiem biedriem uz biedru e-pastu tiks nosūtīti lēmumprojekti balsošanai pirms termiņa līdz biedru sapulces norises dienai, t.i. līdz 2021.gada 17.martam plkst.17.00, rakstveidā.