Iesniegts “Kuldīgas novadam” saraksts Domes vēlēšanām

Esam iesnieguši “Kuldīgas novadam” sarakstu Kuldīgas novada Domes vēlēšanām. Sarakstā ir 20 mūsu novada patrioti un profesionāļi, – Inga Bērziņa, Baiba Mikāla, Viktors Gotfridsons, Ģirts Vēvers, Brigita Freija, Agris Kimbors, Artis Gustovskis, Mārtiņš Mednieks, Raimonds Lapuķis, Dace Reinkopa, Pēteris Gobzemis, Gatis Zonenbergs, Inese Astaševska, Aldis Dilāns, Dzintars Erdmanis, Inga Heidemane, Gints Astičs, Ivo Solomahins, Artis Šimpermanis un Ivars Eglītis, gatavi īstenot izvirzītos mērķus, attīstot Kuldīgas novadu.

“Kuldīgas novadam” priekšvēlēšanu programma ir pašvaldības rokasgrāmata nākamajiem četriem gadiem. Tā ir turpinājums visam līdz šim paveiktajam, veidojot Kuldīgas novadu par lielisku vietu, kur dzīvot, strādāt, audzināt bērnus un labi pavadīt brīvo laiku.

Ar mūsu deputātu kandidātiem aicinām iepazīties sadaļā “Deputātu kandidāti”, bet programma atrodama sadaļā “Programma”.