Gata Zonenberga runa debatēs

Labdien!

Mani sauc Gatis Zonenbergs, esmu z/s „Jaunkalni” īpašnieks, dzīvoju Laidu pagastā.
Mani satrauc nevienlīdzība izglītības, kultūras un sporta jomā starp pilsētu un lauku pagastiem. Ne katrs vecāks var izvadāt savus bērnus uz pilsētas skolām.

Ja pamatskolā netiek iemācīti zināšanu pamati, tad mācoties vidējās mācību izglītības iestādēs, bērnam zūd interese šos priekšmetus apgūt. Tāpēc domāju, ka būtu vēlams piesaistīt skolotājus, kas ir speciālisti savā jomā. Lauku skolās būtu vēlams vairāk ieviest dažādus pulciņus bērnu attīstībai. Lai jaunatnei būtu vēlme atgriezties dzimtajā vietā, vajadzētu organizēt nometnes un piesaistīt apkārtējās vides sakārtošanā.
Mani kā zemnieku uztrauc novada ceļu stāvoklis, jo daudzviet ceļi ir ļoti sliktā stāvoklī. Tā kā katrā pašvaldībā ir savas smilts un grants ieguves karjeras, zemnieki kopīgiem spēkiem ar pašvaldību ir ieinteresēti šos ceļus salabot. Bieži vien zemnieku saimniecībās pieejamā tehnika ir jaunāka un modernāka nekā ceļu uzturētājiem.
Domāju, ka vairāk jāatbalsta vietējie ražotāji un jāierobežo ārzemnieku pieplūdums laukos. Jo viņus neinteresē ne mūsu Latvijas daba, ne novada ļaudis.
Kopīgiem spēkiem centīsimies attīstīt mūsu novadu visās jomās.

Paldies!