Daces Strazdiņas runa debatēs

Esmu mamma diviem bērniem, tādēļ no partijas „Kuldīgas novadam” priekšvēlēšanu programmas man svarīgas ir sadaļas „Ģimene” un „Sports”.
Vēlos, lai nākamajos četros gados tiktu īstenotas ieceres par jauniem bērnu rotaļu laukumiem, pastaigu takām, par veloceliņiem, lai tiktu veikta atpūtas vietu labiekārtošana, lai būtu nodrošināta slidotavas ar inventāra nomu pieejamība. Lai tiek rekonstruēta Sporta skola un uzbūvēts peldbaseins, lai turpinātos veselīga dzīvesveida popularizēšana, „Velodienas” un tautas sporta pasākumu organizēšana.

Strādājot biedrībā „Darīsim paši!”, redzu vēl vienu alternatīvu – tā ir LEADER pieeja. Tas ir Eiropas Savienības (ES) fondu atbalsts, kas pieejams vietējiem iedzīvotājiem, sabiedrībai vajadzīgu ieceru īstenošanai.
Lūk, daži piemēri, kas līdz šim ar LEADER atbalstu ir īstenots mūsu novadā:
1. Biedrība „NEKAC” realizēja projektu mūzikas ierakstu un multimediju studijas izveidei. Projekta ietvaros rekonstruēta mūzikas un ierakstu studijas ēka, un iegādāta multimediju tehnika. Šis projekts veicina māksliniecisko pašdarbību.
2. Vārmes pagasta attīstības biedrība „Vārme” izveidoja nūjošanas un pastaigu taku Vārmē, tā labiekārtojot vidi, izveidojot taku, uzstādot soliņus, norādes un velosipēdu novietni.
3. Biedrība „Viduskurzemes tūrisma apvienība” izveidoja jaunas velosistēmas infrastruktūru ar krustpunktu zīmēm.
4. Biedrība „Ekstremālo sporta veidu klubs BMX Ride Kuldīga” ar LEADER atbalstu izveidoja iekštelpu ekstremālo sporta veidu sporta zāli Kuldīgā.
5. Biedrība „Dzils” uzstādīja rotaļu elementus, izveidoja lapeni, tūju labirintu un āra „Riču raču” laukumu Pelču speciālās internātpamatskolas – attīstības centra teritorijā.
Šie nosauktie piemēri ir ļoti neliela daļa no mūsu novadā realizētajiem projektiem ar LEADER atbalstu.
Šī gada sākumā biedrība „Darīsim paši!” no Lauku atbalsta dienesta ir saņēmusi papildus LEADER finansējumu – vairāk nekā Ls 200 000. Līdz ar to tuvākajā laikā iedzīvotājiem būs vēl viena iespēja rakstīt projektus sabiedrībai vajadzīgu un nozīmīgu lietu realizēšanai.
Labā ziņa ir tā, ka arī jaunajā plānošanas periodā, kas sāksies nākamgad – vietējo iedzīvotāju iniciatīvas atbalstam būs pieejams divas reizes lielāks finansējums, nekā esošajā plānošanas periodā. Tas nozīmē, ka iedzīvotāji varēs realizēt divas reizes vairāk labu un vajadzīgu ideju, kas turpmāk sauksies – sabiedrības virzīta vietējā attīstība!
Aicinu ikvienu negaidīt tikai no pašvaldības, bet izmantot ES fondu piedāvāto iespēju un attīstīt mūsu novadu kopā. Citējot partijas „Kuldīgas novadam” priekšvēlēšanu programmu: „Tikai kopā strādājot, mēs varam veidot novadu par vietu, kurā vēlēsies dzīvot mūsu bērni un kuru droši varēsim saukt par savām mājām.”
Kuldīgas novads ir arī manas mājas! Paldies!