Dace Šēle

Dzimšanas gads: 1982

Pilsonība: Latvijas

Ārvalstu pilsonība: nav

Dzīves vieta: Kuldīgas novads

Tautība: latviete

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, 2012, profesionālais maģistra grāds telpiskās attīstības plānošanā un telpiskās attīstības plānotāja kvalifikācija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte, 2005, sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā

Darba vieta un amats:

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde “Kuldīgas attīstības aģentūra”, vadītāja

Biedrība “Darīsim paši!”, padomes priekšsēdētāja

Biedrība “SDK jaunieši”, valdes locekle

Partija “Kuldīgas novadam”, valdes locekle