Kuldīgas novadam partijas statūti

PARTIJAS „KULDĪGAS NOVADAM”  S   T   A   T   Ū   T   I Pieņemti partijas dibināšanas sapulcē 31.03.2012. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: partijas “KULDĪGAS NOVADAM” 16.03.2013. sapulces lēmumu partijas “KULDĪGAS NOVADAM” 10.03.2017. sapulces lēmumu VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Partija „Kuldīgas novadam” (turpmāk tekstā – Partija) ir reģionāla politiska partija,