Baiba Mikāla

Dzimšanas gads: 1966

Pilsonība: Latvijas

Ārvalstu pilsonība: nav

Dzīves vieta: Kuldīgas novads

Tautība: latviete

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā

Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte, 2007, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā

Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola, 1997, sociālais darbinieks

Darba vieta un amats:

SIA “Amazone”,  valdes locekle
SIA “Upeskalni AB”, valdes locekle
Kuldīgas novada Dome, deputāte
Partija “Kuldīgas novadam”, valdes locekle
Biedrība “Lauksaimniecības tehnikas ražotāju un tirgotāju asociācija”, valdes locekle
LTRK Kurzemes uzņēmēju padome, padomes locekle