Artis Gustovskis

Dzimšanas gads: 1967

Pilsonība: Latvijas

Ārvalstu pilsonība: nav

Dzīves vieta: Kuldīgas novads

Tautība: latvietis

Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: teicami

Pabeigtas šādas mācību iestādes:

Biznesa augstskola Turība, 2006, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā programmā “Tūrisma stratēģiskā vadība un plānošana”, uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija

Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 1992, Tēlotājas mākslas un darbmācības skolotājs

Darba vieta un amats:

Kuldīgas novada pašvaldības Galvenais eksperts darbam ar sabiedrību un valsts institūcijām, inovāciju un tūrisma projektu vadītājs
Biedrība “Kurzemes Tūrisma asociācija”, priekšsēdētājs
Partija “Kuldīgas novadam”, valdes loceklis