PARTIJAS DARBĪBAS MĒRĶIS:

Veicināt Kuldīgas novada attīstību, paaugstināt iedzīvotāju labklājību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi tagad dzīvojošām un nākamām paaudzēm, saglabājot latviskumu, kultūrvēsturiskās un dabas vērtības.

PARTIJAS PAMATVĒRTĪBAS

  • Cilvēks un ģimene. Radoši, izglītoti, kulturāli, strādīgi, sabiedriski aktīvi un veseli cilvēki, kas spēku rod saskanīgā ģimenē.
  • Darbs. Rūpes par darba iespējām, uzņēmējdarbības veicināšanu, investīciju piesaisti un novada uzplaukumu.
  • Droša, sakārtota un harmoniska dzīves vide.

PARTIJAS DARBĪBAS PAMATPRINCIPI:

  • Ilgtspēja: nodrošinot dzīves kvalitāti esošajai un nākamajām paaudzēm.
  • Patriotisms: veidot piederības apziņu un lepnumu par dzimto zemi un novadu.
  • Atklātība un iedzīvotāju iesaiste: pieņemsim lēmumus, ievērojot iedzīvotāju viedokli un nodrošinot publiskas diskusijas.
  • Profesionalitāte: lietpratīgi pieņemsim partijas lēmumus un izvērtēsim rīcību.
  • Līdzsvarotība: nodrošināsim pilsētas un lauku apvidu sabalansētu un savstarpēji papildinošu attīstību.

Detalizētu partijas programmu iespējams ielādēt šeit