Par partijas „Kuldīgas novadam” ikgadējo biedru sapulci

Partija “Kuldīgas novadam” darbojas gandrīz gadu. Tas bija vēsturisks brīdis, kad pirms gada vietējā kopiena izveidoja savu partiju. Šogad 1. jūnijā ir paredzētas pašvaldību vēlēšanas. Pirmo reizi Kuldīgas novada pašvaldības vēlēšanās piedalīsies pašu izveidota partija. Biedru sapulcē partijas priekšsēdētāja Inga Bērziņa klātesošos iepazīstināja ar partijas programmu pašvaldību vēlēšanām. „Kopīgi esam arī rakstījuši un strādājuši pie mūsu priekšvēlēšanu programmas. Paldies ikvienam, kurš piedalījās, atbalstīja, sūtīja ierosinājumus, arī kritizēja. Šodien partijas sapulcē mēs kopīgi solām strādāt un pildīt mūsu programmu nākošajiem četriem gadiem,” teica I.Bērziņa.

Partijas priekšvēlēšanu programmā par pamatvērtībām izvirzīts darbs, ģimene, dzīvesvide, labklājība un drošība, izglītība, kultūra, sports un pārvaldība. Programmā uzsvērts, ka „tikai kopā strādājot, mēs varam veidot novadu par vietu, kurā vēlēsies dzīvot mūsu bērni un kuru droši varēsim saukt par savām mājām”.
Partijas priekšsēdētājas vietnieks Ģirts Vēvers īsumā pastāstīja par partijas valdes darbu pārskata periodā. Kopš partijas ”Kuldīgas novadam” dibināšanas notikušas 9 paplašinātās valdes sēdes un 4 valdes sēdes. Paplašinātās valdes sēdes ir kļuvušas par lielisku padomdevēju Kuldīgas novada Domes deputātiem gala lēmuma pieņemšanā. Ģirts Vēvers: „Pamatojoties uz valdes ierosinājumiem, pašvaldība sagatavoja investīciju projektus pilsētvides sakārtošanai: par Alekšupītes promenādes izveides atlikušām kārtām, Sporta skolas renovāciju un peldbaseina būvniecību, Jelgavas, Graudu ielas līdz Paegles ielai rekonstrukcija”.
Priekšsēdētāja iepazīstināja klātesošos ar valdes izvirzītajiem deputātu kandidātiem pašvaldību vēlēšanām: „Valdei nebija viegli nonākt pie vienbalsīga lēmuma par deputātu kandidātu sarakstu, jo mēs esam personību partija un ikviens partijas biedrs ir cienīgs kļūt par deputātu kandidātu”. Sapulcē vienbalsīgi tika apstiprināti valdes izvirzītie deputātu kandidāti. Tie ir esošie Domes deputāti Inga Bērziņa, Aleksandrs Lange, Viktors Gotfridsons, Brigita Freija, Juris Štorhs, Artis Gutovskis, Dace Reinkopa un Ināra Rozentale, uzņēmēji Baiba Mikāla, Ģirts Vēvers, Raimonds Lapuķis, Gints Astičs, zemnieks Gatis Zonenbergs, ķirurgs Guntis Smiltāns, plānotāja Dace Strazdiņa, pedagogi Ruta Karloviča un Mārtiņš Mednieks, sociālā darba vadītāja Lidija Petrevica, jauniešu pārstāve Krista Jansone un sporta dzīves vadītājs Agris Kimbors.
Partijas biedri aktīvi izmantoja iespēju piedalīties debatēs, kurās runāja par Kuldīgas novadā paveikto un turpmākajos četros gados darāmo. Debatēs runāja deputātu kandidāti pašvaldību vēlēšanām Dace Strazdiņa, Brigita Freija, Krista Jansone, Gatis Zonenbergs, Aleksandrs Lange, Raimonds Lapuķis, Agris Kimbors, Gints Astičs, Mārtiņš Mednieks un Artis Gustovskis, kā arī Ināra Oļena un Andrejs Veremejs.
Sapulces noslēgumā Inga Bērziņa pateicās ikvienam par kopīgo darbu, kā arī aicināja ikvienu aktīvi piedalīties pašvaldību vēlēšanās 1. jūnijā, kā arī biedri vienojās kopīgā dziesmā „Mazs bij’ tēva novadiņš”.