Ingas Bērziņas trešās kopsapulces uzruna

Cienījamie, domubiedri!

Sveicu Jūs partijas Kuldīgas novadam trešajā kopsapulcē!

Partijas “Kuldīgas novadam” pirmie divi darbības gadi ir aizvadīti intensīvā darbībā. Domāju, ka tie ir bijuši veiksmīgi mūsu partijas augšanas gadi. Esam sevi pierādījuši kā spēcīgu komandu.

2013.gadā partija pirmo reizi piedalījās pašvaldību vēlēšanās un uzvarēja! Uzvarēja pārliecinoši, ar balsu vairākumu, iegūstot 11 no 17 domes deputātu mandātiem.

Mūsu partijas mērķis nav tikai iegūt varu, mūsu mērķis ir, izmantojot iegūto varu, attīstīt Kuldīgas novadu, paaugstināt iedzīvotāju labklājību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi tagad dzīvojošām un nākamajām paaudzēm, saglabājot latviskumu, kultūrvēsturiskās vērtības un tīru dabu.

Šodien mēs esam uzņēmušies atbildību par Kuldīgas novadu un mūsu galvenais uzdevums ir attaisnot iedzīvotāju uzticību! Strādāt no sirds, lai izpildītu priekšvēlēšanu programmā dotos solījumus, kā arī sasniegtu partijas izvirzītos mērķus.

Darot kopā, mēs to spēsim!

Vēlos pateikties katram no Jums par paveikto līdz šim, par ikdienas atbalstu, par pleca sajūtu. Man ir patiess gandarījums, ka ar daudziem no Jums mēs tiekamies ne tikai kopsapulcēs, bet arī ikmēneša atklātajās valdes sēdēs. Tās ir labi apmeklētas, diskusijas šajās sēdēs palīdz nonākt līdz pareizajam lēmumam. Arī tos, kas vēl nav bijuši, laipni aicinu piedalīties sēdēs katra mēneša pēdējās nedēļas pirmdienā 18.00 vakarā.

Pagājuši ir divi gadi un šodien mums ir jāpārvēl partijas “Kuldigas novadam” valde. Vēlos pateikties katram valdes loceklim par padarīto darbu, par aktīvu dalību priekšvēlēšanu kampaņā, par ikdienas atbalstu, par padomiem, par mājas lapas uzturēšanu un lapas portālā draugiem.lv izveidi. Paldies arī katram, kurš iesaistījās priekšvēlēšanu programmas tapšanā, palīdzēja sagatavot mūsu avīzi uz pašvaldību vēlēšanām, kas radīja, rakstīja un fotografēja.

Domāju, ka valde ir strādājusi godam, to apliecina arī pašvaldību vēlēšanu rezultāti. Vēlos uzsvērt, ka praktiski visas valdes sēdes ir bijušas atklātas un tajās ir piedalījušies daudzi mūsu biedri, tāpēc var droši teikt, ka mūsu lēmumi ir tapuši ļoti demokrātiskā veidā, iesaistot ikvienu, kuru skar risināmais jautājumus, vai kuram par to ir viedoklis.

Pašvaldību vēlēšanas ir aiz muguras, šogad mums priekšā Eiropas parlamenta un Saeimas vēlēšanas. Mēs esam reģionāla partija, kuras dalība šī gada vēlēšanās ir iespējama tikai sadarbojoties.

Vēlmi ar mums sadarboties ir izteikuši vairāki politiskie spēki. Dažādos formātos esam tikušies ar Vienotību (V), Latvijas attīstībai (LA), Vienoti Latvijai (VL), Reģionu alianses (RA) pārstāvjiem. Neoficiāli mūs ir uzrunājusi arī Nacionālā apvienība (NA). Esam daudz diskutējuši un izsvēruši plusus un mīnusus, iepazinušies ar partiju mērķiem un reģionālās politikas izpratni.

Īsumā iezīmēšu sadarbības plusus un mīnusus ar dažādiem politiskiem spēkiem, bet runāšu tikai par tiem, kuri ir mūs uzrunājuši.

Tuvākais un pieņemamākais sadarbības partneris varētu būt RA. Tajā ir apvienojušies Rīgas reģiona pašvaldību vadītāji, partijas biedri ir arī mūsu kaimiņu novadu vadītāji un vēl vairāku citu Latvijas pašvaldību priekšsēdētāji un deputāti. Uz Eiropas parlamenta vēlēšanām partija startēs ar bijušo Vairas Vīķes Freibergas biroja vadītāju Mārtiņu Bondaru priekšgalā. RA ir apvienojusies ar Vidzemes partiju un izveidojusi Latvijas Reģionu apvienību (LRA). Īsta pēc būtības LRA izveidotos, ja tajā apvienotos lielākā daļa no reģionālajām partijām. Bet Valmieras, Talsu, Tukuma, Ogres, Jēkabpils, Ventspils, Liepājas partijas sadarbojas vai plāno sadarboties ar citiem politiskiem spēkiem. Ja lielākā daļa reģionālo partiju apvienotos, arī mūsu partijas valde iespējams aicinātu pievienoties šādam politiskajam spēkam. Jāatzīmē arī zemie partijas reitingi un paredzamās grūtības, vienojoties par prioritātēm reģionos. Partijā ir dažāda lieluma pašvaldības, pie tam liela daļa Pierīgas, kurām intereses bieži vien nesakrīt ar novadu, kuriem ir reģionālie centri, kā Kuldīgas novads, interesēm. Līdzīgas problēmas vērojamas Latvijas Pašvaldību savienībā, lielās pilsētas, reģionālie centri, mazie novadi – ir jautājumi, kuros ir ieinteresētas visas pašvaldības, bet ir, kur viedokļi dalās un vienošanās nav iespējama. Līdzīgi varētu būt LRA. Sarežģīti šādai reģionu apvienībai būtu arī sevi pierādīt Rīgā, savukārt, bez Rīgas vēlētāju atbalsta grūti iekļūt Saeimā.

LRA pārstāvji piedalījās valdes sēdē, paldies par to un ceru, ka mūsu sadarbība nepārtrūks.

Kuldīgas novada vēlētājs nesaprastu, ja mēs plānotu sadarbību ar Saskaņas centru vai partiju, kura atklāti ar to sadarbojas. Tāpēc mēs neizskatījām sadarbības iespējas ar VL, kuras priekšgalā šobrīd ir Ainārs Šlesers. Kuldīgā valdei bija arī tikšanās ar LA, jāatzīst, ļoti konstruktīva. Partija plāno atbalstīt uzņēmējdarbību, veicināt reģionālo attīstīb, vispirms attīstot centrus, t.i., 9+21, izmantojot tā saucamo plunkšķa metodi, kad vispirms investīcijas tiek ieguldītas centros. Kuldīgas novads ir viens no 21 reģionālā attīstības centra pašvaldībām. Bet ņemot vērā partijas līdera Eināru Repšes zemos reitingus un zemo iedzīvotāju uzticību, kā arī vēlmi sadarboties ar Saskaņas centru, valde nepiedāvā slēgt sadarbības līgumu ar LA.

Piedāvājumu sadarboties mums nav izteikusi Zemnieku savienība, un arī Nacionālās apvienības piedāvājums bija neoficiāls.

Ļoti nopietni mūs ir uzrunājusi Vienotība, un šo piedāvājumu mēs paplašinātajās valdes sēdēs esam izskatījuši atkārtoti. Biedriem jau pirms Kopsapulces tika izsūtīta Vienošanās par sadarbību, kuru piedāvā slēgt Vienotība, šodien tai pievienots arī pielikums.

Ja man kāds pirms diviem gadiem teiktu, lai mēs sadarbojamies ar V, es teiktu, tas nav iespējams. Bijušajiem TP biedriem emocionāli ir ļoti grūti sadarboties ar asākajiem politiskajiem pretiniekiem un pāri darītājiem. Arī man. Man ir spilgtā atmiņā laiks pirms trīs, četriem gadiem, kad par mani un maniem kolēģiem bija sarakstītas sūdzības uz visām iespējamām institūcijām – KNAB, Valsts kontroli utt. Izlasot apsūdzības vēstules, bija sajūta, ka esi noziedznieks. Un reizē aizvainojums, bezspēcības izjūta. Mēs cīnījāmies un tikām tam pāri. Un kāda vilšanās bija “sūdzmaņos”, kad izrādījās nekas nav nozagts, nav nekādas korupcijas, ir tikai par ziedojumu naudu paēdināti trūcīgie un sarīkotas bērniem nometnes. Starp citu, par ziedojumiem, jau pirms gada man ir attaisnojošs spriedums, kurš nav pārsūdzams un visi KNAB uzliektie sodi ir atzīti par nepamatotiem. Tad, kad izvirzīja apsūdzības, par to runāja un rakstīja visi, tagad, kad tas viss ir izsīcis un izrādījies nepamatots, neraksta vairs neviens. Protams, nav iespējams pierādīt, ka visi safabricējumi un sūdzības ir saistītas ar konkrētiem V politiķiem, bet aizdomas ir. Arī par to, kā interesēs tajā laikā darbojās KNAB.

Tajā pašā laikā V ir vadošais politiskais spēks kopš izveidošanas brīža, saplūstot trīs partijām. Šobrīd V ir pavērsusi skatu reģionu virzienā. Protams, ka reģionu politiķi vēlas, lai varas partija sadzirdētu pašvaldību vajadzības un īstenotu reģionālo politiku. Mums šobrīd sadarbības iespējas jāvērtē racionāli un pragmatiski. Izsverot ieguvumus un zaudējumus Kuldīgas novadam.

Ogres, Jēkabpils, Tukuma, Talsu, Valmieras reģionālās partijas jau ir izlēmušas par sadarbību ar V. Par V biedriem ir kļuvuši arī vairāku pašvaldību vadītāji, kā Cēsu, Madonas un citu.

12.aprīlī plānota visu reģionālo partiju sadarbības līgumu ar V parakstīšana. Par katru pašvaldību, kura plāno parakstīt līgumu, tiek gatavota vizītkarte. Sadarbības līgums paredz, ka mēs paliekam kā partija un Vienošanos ir iespējams lauzt, mēnesi iepriekš brīdinot.

Vilciens ir uzņēmis gaitu, un mēs stāvam uz perona. Citi jau ir iekāpuši. Mums šodien ir jāizlemj: kāpt vai palikt uz perona. Abos gadījumos ir jābūt pārliecībai par savu lēmumu. Es šodien aicinu pieņemt izaicinājumu, bet es ļoti labi sapratīšu tos, kuri nekāps.

Valde pēc garām diskusijām vienbalsīgi nolēma slēgt sadarbības līgumu ar partiju V. Lēmums nebija viegls viegls, īpaši ņemot vērā emocionālo fonu. Bet, tā kā V pievienosies vairākas reģionālās partijas un tajā ir iestājušies daudzu pašvaldību vadītāji, tā jau būs cita Vienotība.

 

Vēlos Jūs iepazīstināt ar sadarbības līguma ar V pielikumu.

  1. Stratēģisks investīciju atbalsts 21 novadam ar reģionālās nozīmes attīstības centriem.
  2. Atbalsts Kuldīgas vecpilsētas Ventas senlejā virzībai uz iekļaušanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, tai skaitā normatīvo aktu izstrāde un investīciju piesaiste.
  3. Struktūrfondu finansējuma piesaistes iespējas Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikumam.
  4. Atbalsts Mākslas akadēmijas filiāles izveidei Kuldīgā.
  5. 2014.gada Saeimas vēlēšanu Kurzemes sarakstā otrais numurs partijas “Kuldīgas novadam” deleģētam pārstāvim.
  6. Valsts galvotā kredīta dzēšana Kuldīgas slimnīcai

Aicinu izteikt savu viedokli debatēs, un ļoti labi sapratīšu tos, kuri balsos pret.

Vispirms par Kuldīgas novadu un tā iedzīvotājiem!

Kopā mums izdosies!