Inga Bērziņa

Kuldīgas novada Domes priekšsēdētāja.