Ikgadējā partijas biedru sapulce

Cienījamie domubiedri!

Partijas „Kuldīgas novadam” valde laipni aicina Jūs uz ikgadējo partijas biedru sapulci piektdienā, 23.februārī, no plkst. 16:00 līdz plkst.18.00.
Partijas sapulcē plānots pieņemt lēmumu, ar kuru politisko spēku sadarboties 13. LR Saeimas darbības laikā no 2018. gada līdz 2022. gadam.
Lūdzu rezervējiet laiku un par savu dalību biedru sapulcē informējiet līdz 12.februārim pa tālruni 25444220 vai e-pastā: kuldigasnovadam@gmail.com.

Norises vieta un darba kārtība tiks precizēta.