Ievēl jauniešu padomes vadītājus

Ar prieku paziņojam, ka par partijas “Kuldīgas novadam” jauniešu padomes vadītāju ievēlēts Kristaps Jansons, bet par vadītāja vietnieku – Miķelis Pušilovs. Apsveicam!