Dace Šēle

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras “Kuldīgas attīstības aģentūra” direktora vietniece.