Valde

Artis Gustovskis

publicēts Apr 15, 2013

Artis Gustovskis

Dzimšanas gads: 1967 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: teicami   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Biznesa augstskola Turība, 2006, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā programmā “Tūrisma stratēģiskā vadība un plānošana”, uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 1992, Tēlotājas mākslas un darbmācības skolotājs   Darba vieta un amats: 12. Saeimas...

Vairāk

Gints Astičs

publicēts Apr 15, 2013

Gints Astičs

Dzimšanas gads: 1973 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte, 1995, zemes ierīcības specialitāte   Darba vieta un amats: SIA “Projekti un vadība”, valdes loceklis SIA “3d birojs”, prokūrists “European Sustainable Development Association”, valdes loceklis Partija “Kuldīgas novadam”,  valdes loceklis Biedrība...

Vairāk

Agris Kimbors

publicēts Apr 15, 2013

Agris Kimbors

Dzimšanas gads: 1979 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas Tehniskā universitāte, 2006, profesionālais maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2002, pedagoģijas bakalaura grāds sporta zinātnē, izglītības un sporta darba menedžera kvalifikācija   Darba vieta un amats: Kuldīgas novada sporta skola, direktors Partija “Kuldīgas novadam”, valdes...

Vairāk

Anda Upleja

publicēts Feb 17, 2013

Anda Upleja

Kuldīgas novada Ēdoles un Īvandes pagastu pārvalžu vadītāja Partija “Kuldīgas novadam”, valdes locekle

Vairāk

Kaspars Rasa

publicēts Feb 12, 2013

Kaspars Rasa

Pašvaldības iestāde “Kuldīgas attīstības aģentūra”, direktors Partija “Kuldīgas novadam”, valdes loceklis  

Vairāk