Inga Bērziņa

Inga Bērziņa

Dzimšanas gads: 1963 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latviete Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Universitāte, 1997, ģeogrāfijas maģistrs Latvijas Universitāte, 1986, ģeogrāfs, ģeogrāfijas pasniedzējs Darba vieta un amats: Kuldīgas novada Dome, priekšsēdētāja Kurzemes plānošanas reģions, Attīstības padomes priekšsēdētāja Reģionālo attīstības centru

Inese Astaševska

Inese Astaševska

Dzimšanas gads: 1984 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latviete Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2016, profesionālais maģistra grāds sporta zinātnē Darba vieta un amats: Kuldīgas novada Dome, deputāte V.Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, direktore

Artis Šimpermanis

Artis Šimpermanis

Dzimšanas gads: 1978 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: E.Vīgnera Kuldīgas mūzikas skola, 1994, čella spēle Kuldīgas 3.vidusskola, 1997, vispārējā vidējā izglītība Rīgas Tūrisma skola, 1999, viesnīcu un restorānu serviss  

Viktors Gotfridsons

Viktors Gotfridsons

Dzimšanas gads: 1956 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas Politehniskais institūts Inženierekonomikas fakultāte, 1980, inženieris - ekonomists Darba vieta un amats: Kuldīgas novada Dome, deputāts un domes priekšsēdētājas vietnieks

Ģirts Vēvers

Ģirts Vēvers

Dzimšanas gads: 1973 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2013, profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā ar kvalifikāciju - uzņēmumu un iestāžu vadītājs   Darba vieta

Baiba Mikāla

Baiba Mikāla

Dzimšanas gads: 1966 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latviete Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte, 2007, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola, 1997, sociālais darbinieks Darba

Brigita Freija

Brigita Freija

Dzimšanas gads: 1958 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Skrundas novads Tautība: latviete Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2006, profesionālais maģistra grāds Skolvadībā Viļa Lāča Liepājas Valsts pedagoģiskais institūts Latviešu valodas un literatūras fakultāte,

Mārtiņš Mednieks

Mārtiņš Mednieks

Dzimšanas gads: 1980 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, 2016, inženierzinātņu profesionālais bakalaura grāds materiālzinātnē un kokapstrādes inženiera kvalifikācija Liepājas Pedagoģijas akadēmija, 2006, profesionālās izglītības skolotājs  

Raimonds Lapuķis

Raimonds Lapuķis

Dzimšanas gads: 1972 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Skrundas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas valsts tehnikums, 2007, komerczinības   Darba vieta un amats: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Operatīvā medicīniskā transporta vadītājs SIA "Alekšupīte", valdes

Agris Kimbors

Agris Kimbors

Dzimšanas gads: 1979 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas Tehniskā universitāte, 2006, profesionālais maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2002, pedagoģijas bakalaura grāds sporta zinātnē, izglītības