Valde

Artis Roberts

publicēts Mar 6, 2018

Artis Roberts

SIA “Kuldīgas siltumtīkli”, valdes priekšsēdētājs SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”, valdes priekšsēdētājs

Vairāk

Iveta Eglīte

publicēts Apr 28, 2017

Iveta Eglīte

“Kuldīgas novadam” valdes locekle Kuldīgas Centra vidusskolas skolotāja

Vairāk

Inese Astaševska

publicēts Apr 27, 2017

Inese Astaševska

Dzimšanas gads: 1984 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latviete Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2016, profesionālais maģistra grāds sporta zinātnē   Darba vieta un amats: Kuldīgas novada Dome, deputāte Kuldīgas novada Bērnu un jauniešu centrs, direktore

Vairāk

Inga Bērziņa

publicēts Apr 15, 2013

Inga Bērziņa

Dzimšanas gads: 1963 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latviete Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Universitāte, 1997, ģeogrāfijas maģistrs Latvijas Universitāte, 1986, ģeogrāfs, ģeogrāfijas pasniedzējs Darba vieta un amats: Kuldīgas novada Dome, priekšsēdētāja Kurzemes plānošanas reģions, Attīstības padomes priekšsēdētāja Reģionālo attīstības centru apvienība, valdes locekle Partija “Kuldīgas novadam”, valdes...

Vairāk

Ģirts Vēvers

publicēts Apr 15, 2013

Ģirts Vēvers

Dzimšanas gads: 1973 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2013, profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā ar kvalifikāciju – uzņēmumu un iestāžu vadītājs   Darba vieta un amats: Kuldīgas novada Dome, deputāts SIA “Vēvers”, valdes loceklis SIA “NG Timber”, valdes priekšsēdētājs Partija “Kuldīgas novadam”, valdes...

Vairāk

Baiba Mikāla

publicēts Apr 15, 2013

Baiba Mikāla

Dzimšanas gads: 1966 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latviete Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte, 2007, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola, 1997, sociālais darbinieks Darba vieta un amats: SIA “Amazone”,  valdes locekle SIA “Upeskalni AB”, valdes locekle Kuldīgas novada Dome, deputāte Partija “Kuldīgas novadam”, valdes...

Vairāk

Dace Šēle

publicēts Apr 15, 2013

Dace Šēle

Dzimšanas gads: 1982 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latviete Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un zemes zinātņu fakultāte, 2012, profesionālais maģistra grāds telpiskās attīstības plānošanā un telpiskās attīstības plānotāja kvalifikācija Latvijas Lauksaimniecības universitāte Ekonomikas fakultāte, 2005, sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā Darba vieta un amats: Kuldīgas novada pašvaldības iestāde...

Vairāk

Artis Gustovskis

publicēts Apr 15, 2013

Artis Gustovskis

Dzimšanas gads: 1967 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: teicami Pabeigtas šādas mācību iestādes: Biznesa augstskola Turība, 2006, profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā programmā “Tūrisma stratēģiskā vadība un plānošana”, uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija Latvijas Universitāte Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte, 1992, Tēlotājas mākslas un darbmācības skolotājs Darba vieta un amats: Kuldīgas novada...

Vairāk

Agris Kimbors

publicēts Apr 15, 2013

Agris Kimbors

Dzimšanas gads: 1979 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas Tehniskā universitāte, 2006, profesionālais maģistra grāds visaptverošajā kvalitātes vadībā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2002, pedagoģijas bakalaura grāds sporta zinātnē, izglītības un sporta darba menedžera kvalifikācija   Darba vieta un amats: Kuldīgas novada sporta skola, direktors Partija “Kuldīgas novadam”, valdes...

Vairāk

Anda Upleja

publicēts Feb 17, 2013

Anda Upleja

Kuldīgas novada Ēdoles un Īvandes pagastu pārvalžu vadītāja Partija “Kuldīgas novadam”, valdes locekle

Vairāk

Kaspars Rasa

publicēts Feb 12, 2013

Kaspars Rasa

Kuldīgas novada pašvaldības iestāde “Kuldīgas attīstības aģentūra”, vadītājas vietnieks Partija “Kuldīgas novadam”, valdes loceklis

Vairāk