Dokumenti

Kuldīgas novadam partijas statūti

publicēts Feb 4, 2013

Pieņemti partijas dibināšanas sapulcē 31.03.2012. Ar grozījumiem, kas izdarīti ar: Partijas “KULDĪGAS NOVADAM” 16.03.2013. sapulces lēmumu   VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI Partija „Kuldīgas novadam” (turpmāk tekstā – Partija) ir reģionāla politiska partija, kas apvieno biedrus kopīgam darbam partijas programmas īstenošanai. Partija darbojas saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmi, likumiem, šiem statūtiem un programmu. Nosaukums 1.1. Partijas nosaukums ir „Kuldīgas novadam”. Partijas nosaukuma saīsinājums ir – KN.  Simbolika 2.1. Partijai ir sava...

Vairāk