Deputātu kandidāti

Aldis Dilāns

publicēts Apr 27, 2017

Aldis Dilāns

Dzimšanas gads: 1967 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Universitāte, 1991, fiziķis-pasniedzējs Darba vieta un amats: SIA PC Konsultants, valdes priekšsēdētājs

Vairāk

Ivo Solomahins

publicēts Apr 27, 2017

Ivo Solomahins

Dzimšanas gads: 1986 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2009, izglītības zinātņu bakalaura akadēmiskais grāds sportā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija, 2011, Izglītības un sporta darba speciālista sporta skolotāja kvalifikācija un menedžera kvalifikācija Darba vieta un amats: Kuldīgas centra vidusskola, sporta skolotājs Kuldīgas novada sporta skola, florbola...

Vairāk

Inga Bērziņa

publicēts Apr 15, 2013

Inga Bērziņa

Dzimšanas gads: 1963 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latviete Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Universitāte, 1997, ģeogrāfijas maģistrs Latvijas Universitāte, 1986, ģeogrāfs, ģeogrāfijas pasniedzējs   Darba vieta un amats: Kuldīgas novada Dome, priekšsēdētāja Kurzemes plānošanas reģions, Attīstības padomes priekšsēdētāja Reģionālo attīstības centru apvienība, valdes locekle SIA “Kuldīgas komunālie pakalpojumi”,...

Vairāk

Viktors Gotfridsons

publicēts Apr 15, 2013

Viktors Gotfridsons

Dzimšanas gads: 1956 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas Politehniskais institūts Inženierekonomikas fakultāte, 1980, inženieris – ekonomists   Darba vieta un amats: Kuldīgas novada Dome, deputāts un domes priekšsēdētājas vietnieks SIA “Kuldīgas slimnīca”, kapitāldaļu turētāja pārstāvis SIA “Kuldīgas siltums”, kapitāldaļu turētāja...

Vairāk

Ģirts Vēvers

publicēts Apr 15, 2013

Ģirts Vēvers

Dzimšanas gads: 1973 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latvietis Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2013, profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā ar kvalifikāciju – uzņēmumu un iestāžu vadītājs   Darba vieta un amats: Kuldīgas novada Dome, deputāts SIA “Vēvers”, valdes loceklis SIA “NG Timber”, valdes priekšsēdētājs Partija “Kuldīgas novadam”, valdes...

Vairāk

Baiba Mikāla

publicēts Apr 15, 2013

Baiba Mikāla

Dzimšanas gads: 1966 Pilsonība: Latvijas Ārvalstu pilsonība: nav Dzīves vieta: Kuldīgas novads Tautība: latviete Valsts valodas prasmes pašnovērtējums: dzimtā   Pabeigtas šādas mācību iestādes: Latvijas Universitāte Ekonomikas un vadības fakultāte, 2007, sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā Sociālā darba un sociālās pedagoģijas augstskola, 1997, sociālais darbinieks   Darba vieta un amats: SIA “Amazone”,  valdes locekle SIA “Upeskalni AB”, valdes locekle SIA “Precīzo tehnoloģiju skola”, valdes...

Vairāk