Biedru sapulces dienas kārtība

DARBA KĀRTĪBA

2016.gada 11.marts

Mākslas nams, 1905.gada iela 6, Kuldīga


 

17:00 Sapulces atklāšana /reģistrācija no 16.30/
17:10 Kuldīgas novads 2015. gadā /Skrundas TV filma/
17:20 Sapulces vadības un sekretariāta vēlēšanas, darba kārtības un reglamenta apstiprināšana, balsu skaitīšanas, mandātu un redakcijas komisiju vēlēšanas
17:25 Par partijas priekšvēlēšanu programmas izpildi un prioritātēm 2016.gadā /Inga Bērziņa – partijas priekšsēdētāja/
17:35 Kā jūtas uzņēmējs Kuldīgas novadā /Māris Saukāns – RBS Skals valdes priekšsēdētājs/
17:50 Mandātu un revīzijas komisiju priekšsēdētāju ziņojumi
17:55 Debates
18:30 Valdes priekšsēdētāja un valdes vēlēšanas
18:50 Balsu skaitīšanas komisijas priekšsēdētāja ziņojums par valdes locekļu vēlēšanas rezultātiem
18:55 Revīzijas komisijas vēlēšanas
19.00 Redakcijas komisijas priekšsēdētāja ziņojums
19:05 Rezolūcijas pieņemšana
19.10 Saviesīgā daļa (kafija, tēja, uzkodas)

logo_bw