Artis Gustovskis

Artis Gustovskis

Kuldīgas novada pašvaldības iestādes “Kuldīgas tūrisma attīstības centrs” vadītājs.