Kuldīgas novads

Tās ir mūsu mājas. Vieta, kur esam mēs paši. Vieta, kur smeļamies spēku, kur jūtamies brīvi un radoši. Viesīsim mājas sajūtu ikvienā mūsu novada vietā – Kuldīgas ielās un Ventas krastos, mūsu ciemos un laukos. Lai ikviens mūsu novadnieks – no mazuļa līdz sirmgalvim, justos labi savā novadā. Lai cilvēki vēlas šeit audzināt bērnus, mācīties, strādāt – vienkārši dzīvot. Lai Kuldīgas novadu iepazīst, iemīl un vēlas te atgriezties.

Augsim kopā!

No maza stāda līdz varenam kokam, kurš ar savu lapotni sniedz veldzi un mierinājumu ikvienam, līdz kokam, kura stiprums sakņojas mūsu senču gudrībā. Lai jūtam šī koka dzīvības spēku, stingri stāvam uz zemes un droši lūkojamies nākotnē. Esam pārliecināti, ka vietējās vajadzības, problēmas un risinājumus vislabāk zina un saprot novada cilvēki, kas arī ir visvairāk ieinteresēti sava novada uzplaukumā. Kopā mēs strādājam un rūpējamies par savu novadu!

Darīsim kopā!

Čakli, apzinīgi, atbildīgi. Kuldīgas novadam šis ir ļoti ražīgs laiks – pārmaiņas redzamas visur. Esam cīnījušies un strādājuši, meklējuši un atraduši risinājumus, arī kļūdījušies. Bet neesam nokāruši galvas. Pierādīsim sev un apkārtējiem, ka mēs ESAM. Mēs – sava novada patrioti – gudri, darbīgi, godīgi un radoši cilvēki. Tikai kopā mēs esam un būsim!